Autores de  Arte Expresionista ¡¡Selecciona tu Autor!!


  •  Josefina Alvarez
  • Juan Barletta
  • Gaspar Cortés Zarrías
  • Ramón Crespo   (expresiomismo picassiano)
  • Jorge A. Elía 
  • Elvira Ferrer 
  • Luis  (expresionismo radical)
  • Lilia Luján
  • Fernando Martucci
  • Li Chi Pang   (tintas)

más expresionistas >>